Telescopic Sleeves

R-GOK Telescopic sleeve with round plate

R-GOK Telescopic sleeve with round plate

R-GOK-N Nylon telescopic sleeve with round plate

R-GOK-N Nylon telescopic sleeve with round plate

R-GOK75 Telescopic sleeve with wide 75mm round plate

R-GOK75 Telescopic sleeve with wide 75mm round plate

R-GOK75-N Nylon telescopic sleeve with wide 75mm round plate

R-GOK75-N Nylon telescopic sleeve with wide 75mm round plate

Go to top